“De personeelsmanager die in de toekomst moet zorgen voor een inclusief personeelsbeleid, zit nu op school.”
Lees verder
Ongeveer één op de zes Nederlandse kinderen krijgt een vorm van (jeugd)hulp en/of ondersteuning.

Dit aantal groeit maar door en dat zorgt ervoor dat steeds meer kinderen opgroeien met het idee dat ze ziek of afwijkend zijn. Een ontwikkeling die grote gevolgen heeft voor onze maatschappij en die we kunnen stoppen door te starten met normaliseren en te stoppen met medicaliseren.

Van diagnose naar dialoog
In onze huidige maatschappij wordt de oorzaak van afwijkend gedrag vaak in het kind gezocht (“het heeft dyslexie, adhd of is depressief”). Dat leidt af van de vraag wat we in de omgeving van het kind kunnen aanpassen of veranderen, zodat er geen sprake meer is van een probleem. Door opvallend gedrag van kinderen niet (direct) als problematisch te bestempelen, maar aandacht te besteden aan de context, kunnen we veel onnodige doorverwijzingen voorkomen - en zo een enorm verschil maken.

Een andere kijk op normaal
Als adviseur biedt Bert scholen en gemeenten een breder perspectief en een andere kijk op de praktijk. Samen zorgen we ervoor dat medische taal op scholen naar de achtergrond verdwijnt en plaats maakt voor dialoog. Die aanpak biedt kansen om bijvoorbeeld samen met gemeenten na te denken over aanpassingen in de context en een antwoord te verzinnen op de vraag: hoe zorgen we dat een kind wél op school kan blijven? Dankzij zijn ervaring in de wetenschap, politiek en de praktijk fungeert Bert als inhoudelijk gesprekspartner op zowel bestuurlijk als beleidsmatig niveau en begeleidt hij leraren en zorgprofessionals op de werkvloer, bijvoorbeeld met behulp van intervisie. Zijn kennis en kunde zet hij graag in voor:

  • gemeenten die beleid ontwikkelen voor onderwijs en jeugdhulp. 
  • onderwijsinstellingen die aan de slag gaan met hun ondersteuningsstructuur. In deze projecten vervult Bert een actieve begeleidende rol of geeft hij feedback op een concept.
  • de ontwikkeling van onderwijszorgarrangementen en het maken van bestuurlijke afspraken over de doelstelling daarvan. Door ondersteuning zoveel mogelijk binnen de muren van de school beschikbaar te stellen aan kinderen die dat nodig hebben, voorkomen we doorverwijzing naar jeugdhulpinstanties. 
Wil je hier meer over weten?
Bert adviseert