De invloed van omgevingsfactoren op het gedrag van kinderen

Te veel kinderen krijgen een diagnose en groeien op met het idee dat ze afwijken, meent associate lector Jeugd Bert Wienen bij Hogeschool Windesheim. Met zijn onderzoek wil hij laten zien dat juist ook context belangrijk is in de ontwikkeling van een kind. Hierover gaat hij in gesprek met CCE coördinator en projectleider onderwijs Karin Janssen. Voor haar geeft Wienens onderzoek meer inzicht in de contextfactoren die meespelen bij ernstige gedragsproblemen.

Te veel kinderen krijgen een diagnose en groeien op met het idee dat ze afwijken, meent associate lector Jeugd Bert Wienen bij Hogeschool Windesheim. Met zijn onderzoek wil hij laten zien dat juist ook context belangrijk is in de ontwikkeling van een kind. Hierover gaat hij in gesprek met CCE coördinator en projectleider onderwijs Karin Janssen. Voor haar geeft Wienens onderzoek meer inzicht in de contextfactoren die meespelen bij ernstige gedragsproblemen.

Functioneert een kind niet goed op school, dan wordt er al gauw gezocht naar een oorzaak. Liefst bij het kind zelf, in plaats van in de context. CCE ziet echter gedragsproblemen als het resultaat van de interactie tussen een kind en zijn omgeving of context. Ook als het aan Bert Wienen ligt gaan we veel breder kijken: “Ik vind het heel erg dat we kinderen massaal vertellen dat ze ziek zijn of iets niet goed zit tussen de oren, terwijl er nog zoveel andere mogelijkheden en hypothesen zijn.” In 2019 rondde hij zijn promotieonderzoek af naar de invloed van contextfactoren op hoe een leerkracht naar een leerling kijkt en het ‘label’ dat een kind vervolgens krijgt.

Lees verder bij Centrum voor Consultatie en Expertise

de invloed van omgevingsfactoren op het gedrag van kinderen

 

Wil je hier meer over weten?