Meldingen: inwoners, professionals en gemeenten hebben er dagelijks mee te maken. Bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Bij zorgen over de persoon verderop in de straat. Bij ergernissen over overlast en verloedering. Bij eenzaamheid en verward gedrag.

De makke van meldpunten

Meldingen: inwoners, professionals en gemeenten hebben er dagelijks mee te maken. Bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Bij zorgen over de persoon verderop in de straat. Bij ergernissen over overlast en verloedering. Bij eenzaamheid en verward gedrag.

Voor veel sociale problemen is er inmiddels een meldpunt. Het is een beproefde route om zorgen en ergernissen te adresseren en hulp op te kunnen starten. Maar slagen we daar ook in? Hoe zit het met de opvolging van de meldingen? En wat doet het met de betrokkenen? De gemelde, de melder, de omstanders en de betrokken professionals?

Is de gekozen route wel de juiste?
Het essay 'De makke van meldpunten: ruimte voor een relationele benadering bij sociale problematiek' reflecteert kritisch op de toenemende neiging om sociale problemen via meldpunten aan te pakken. Negatieve bijeffecten liggen op de loer: vertrouwensrelaties die onder druk komen te staan; wachtlijsten door gebrekkige opvolging; inwoners die niet meer op elkaar af durven stappen; gezinnen met stress vanwege een (onterechte) melding. De vraag is of de gekozen route wel de juiste is. Aan het eind schetst het essay hoe het anders kan.

Bedoeld voor bezinning, reflectie en discussie
De auteurs van het essay zijn Rienk Janssens, strategisch adviseur bij de VNG, raadslid Bert Wienen, verbonden aan de Hogeschool Windesheim en lid van de commissie ZJO, en Gert Schout, onder andere werkzaam bij Amsterdam UMC. Het voorwoord is geschreven door algemeen directeur Leonard Geluk. Het essay bevat geen formeel standpunt van de VNG, maar is bedoeld voor bezinning, reflectie en discussie. U bent van harte uitgenodigd om te reageren. In het najaar houden we diverse discussiebijeenkomsten.

Lees verder op VNG 

Wil je hier meer over weten?