“Houd de jeugdhulp toegankelijk voor kinderen met zware problematiek.”
Lees verder
Als samenleving richten wij de omgeving van onze kinderen in. Dat de huidige context niet voldoet, zien we aan het feit dat maar liefst 20% van de Nederlandse kinderen een zorgindicatie heeft.

In Nederland woedt een ongekende medicaliseringsdrang. Is een kind te druk? Dan heeft het vast ADHD. Heeft het moeite met lezen? Ongetwijfeld dyslectisch. Is het stil en teruggetrokken? Angststoornis, misschien zelfs depressief. Vaak plakken volwassenen in de omgeving van het kind die stickers nog voordat er een diagnose is gesteld. Daardoor zien we niet meer dat de afwijking van onze norm in veel gevallen het probleem veroorzaakt.

Aandacht voor de context


Of een kind psychisch ziek is, hangt sterk af van de definities die wetenschappers, artsen en het onderwijs geven aan normaal of afwijkend. Als Associate Lector bij Windesheim onderzoekt Bert de vraag hoe het kan dat steeds meer kinderen jeugdhulp nodig hebben. Zo werkt hij aan onderzoekthema’s als normaliseren en de-medicaliseren en ontdekte hij dat veel van de diagnoses in een ander daglicht komen te staan als we aandacht besteden aan de omgeving van een kind. Vaak kan het wel meekomen als het langer de tijd krijgt voor bepaalde taken. Of helpt het als een kind wat vaker buiten mag spelen om energie kwijt te raken. Ook voor kinderen die moeite hebben met leren, is externe hulp niet altijd het (juiste) antwoord. Zij hebben vaak al veel baat bij extra ondersteuning in de klas. Door breder te kijken en niet te snel een diagnose te stellen, houden we jeugdhulp toegankelijk voor kinderen die het écht nodig hebben.

Associate Lector


In juni 2019 promoveerde Bert op het thema inclusief onderwijs en de rol die psychiatrische diagnoses in de onderwijscontext daarin spelen. Daarover schreef hij zijn proefschrift Inclusive Education: from individual to context. Vanuit Windesheim helpt Bert zijn opdrachtgevers als onderzoeker of projectleider bij het verbinden van de praktijk aan de wetenschap én andersom. Zo stelt hij onderzoeksrapporten op voor projectgroepen die een slimmere samenwerking realiseren met jeugdgezondheidszorg en daardoor minder doorverwijzen naar jeugdhulp. Andersom gebruikt hij praktijkonderzoek voor zijn bijdragen aan de wetenschap.

Bent u op zoek naar een pragmatisch onderzoeker, die onderzoekscijfers uit de praktijk weet te relateren aan bestaande kennis uit de wetenschap? Neem dan gerust contact op of lees meer over de onderzoeksgebieden waar Bert zich mee bezighoudt en vanuit Windesheim kan aanpakken.

Wil je hier meer over weten?
Bert onderzoekt