“Weten we van gekkigheid nog wat normaal is?”
Lees verder
Bert begeleidt projecten waarbij het onderwijs, jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg en gemeentes intensief en op een andere manier met elkaar kunnen en willen samenwerken.

Door vanuit visie pragmatisch aan de slag te gaan, helpt hij organisaties en instellingen om stappen te zetten naar meer inclusief onderwijs en andere samenwerkingsvormen tussen onderwijs en zorg. Een grote opgave, die hij behapbaar maakt door binnen afgebakende kaders te kiezen voor een andere aanpak.

Normaliseren = aanpakken

Bert duidt, prikkelt en begeleidt zijn opdrachtgevers op betrokken wijze. Hij start zijn projecten altijd met een analyse van de huidige situatie: welke zorg zet een school in en waarom? Hoe kijkt de school aan tegen zorg en hoe vaak verwijst ze door? In welke gevallen kunnen ze binnen de muren van de school iets doen? Bijvoorbeeld door de expertise of handelingsmogelijkheden binnen de school uit te breiden? Ook helpt Bert het vraagstuk vanuit een ander perspectief te bekijken: stel dat jeugdhulp niet zou bestaan, hoe zou de school het dan aanpakken? Door een ander licht laten schijnen op de mogelijkheden in de (directe) omgeving van het kind, zien opdrachtgevers andere opties. Die opties werken we uit in een concreet en realistisch plan met bijbehorend kostenplaatje. Om vervolgens de samenwerking op te zoeken met de desbetreffende gemeente, zodat de school de plannen ook daadwerkelijk kan uitvoeren.

Bert is conceptueel snel en heeft, dankzij zijn (praktijk)ervaring kennis van de inhoud, begrip voor de verschillende kanten van het verhaal. Dankzij zijn inlevingsvermogen en pragmatische inslag krijgt Bert als projectleider dingen voor elkaar die voor een ander onmogelijk lijken. Samen met zijn opdrachtgevers zorgt hij dat scholen meer regie krijgen over het zorglandschap in en om school en weet hij concrete stappen richting inclusief onderwijs te zetten.

Wil je hier meer over weten?
Bert begeleidt