“Het probleem zit niet in het kind, maar in de manier waarop we naar de samenleving kijken.”

Kinderen voldoen niet meer aan de norm

Steeds meer kinderen lijken niet te voldoen aan de norm. Wat betekent dat voor het onderwijs, zorgkosten, gemeentebeleid en voor kinderen zelf? En hoe ga je om met tekort aan zorg, medicalisering, en samenwerking tussen scholen en gemeenten?

Lezingen en advies voor scholen en gemeenten

Uit mijn onderzoek komt naar voren dat het probleem niet ligt bij het kind of het onderwijs, maar bij hoe wij er over nadenken. In de context dus. Daarom inspireer ik scholen en gemeenten met lezingen waarin ik je anders leer kijken naar het kind en de omgeving. En help ik je als organisatie met wat je kunt doen om variëteit in jongeren te omarmen in plaats van de medicaliseren. En wanneer nodig ga ik een adviestraject met je aan waarin we gaan sparren over jullie jeugdbeleid, zorgbeleid en ondersteuningsplan.

De praktijk veranderen vanuit wetenschap

Ik ben opgeleid als psycholoog, onderwijswetenschapper, bedrijfskundige en werk als onderzoeker aan de vraag waarom er in deze tijd zoveel kinderen zijn die jeugdhulp nodig hebben. Deze achtergrond zet ik in om de praktijk te veranderen. Zodat er minder kinderen opgroeien met het idee dat ze ziek zijn of afwijken van onze norm. Ik ben gepromoveerd in de ontwikkelingspsychologie en mijn onderzoek voer ik uit vanuit mijn rol als associate lector bij de hogeschool Windesheim.

“Je wist met jouw verhaal en antwoorden de juiste snaar te raken bij zowel de experts jeugd als de adviseurs onderwijs. Heel fijn dat het zo uitpakte.”

– Ambtenaar gemeente

“Je lezing sloot goed aan op de dag en heeft iedereen ‘aan’ gezet. Het heeft tot mooie gesprekken geleid en onze visie op passend onderwijs scherper gezet.”

– Reactie van onderwijsprofessionals

Contact

Twijfel jij als school, gemeente, wijkteam of samenwerkingsverband of het anders kan? Wil jij een ander perspectief? Nodig mij dan uit voor een lezing voor jullie team of medewerkers en ga daarna met mij aan de slag om te sparren over uitdagende vraagstukken van jullie jeugdbeleid en/of zorg- ondersteuningsplan. Nog niet zeker over wat je nodig hebt? Mail me dan om een adviesgesprek of een kopje koffie in te plannen.

Mail naar info@bertwienen.nl